Fundacja

Jesteśmy Fundacją powstałą przy Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w celu wspierania działań Uczelni. Naszą misją jest dofinansowywanie przedsięwzięć prowadzonych przez Uczelnię oraz naszych studentów i kadry akademickiej. Udzielamy pomocy materialnej w realizacji projektów oraz wpieramy finansowo potrzebujących studentów.

Obecnie priorytetem jest dla nas pomoc uchodźcom z Ukrainy, którzy zostali przyjęcie na teren kampusu mundurowego Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Kaliszu. Chcemy aby w jak najlepszy sposób zaaklimatyzowali się w nowym miejscu i poczuli się bezpiecznie. W tej inicjatywie stoimy ramie w ramię ze Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości.

Zorganizowaliśmy również zrzutkę aby móc finansować wsparcie dla Ukraińców. Jesteśmy w bezpośrednim kontakcie z władzami Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku (dawniej Stanisławów) i dzięki tej bezpośredniej współpracy, gwarantujemy ukierunkowaną i rzeczywistą pomoc pracownikom, studentom uczelni oraz ludności Ukrainy. Celem naszej Fundacji jest także pomoc w dalszej perspektywie i to będzie zależało od rozwoju sytuacji. Zakładamy wsparcie po zakończeniu wojny przy przywracaniu warunków życia dla ludności Ukrainy. Na każdym z tych etapów na bieżąco uzgadniamy z ludźmi, którzy są na miejscu, jaka pomoc jest konkretnie potrzebna.

PRZEJDŹ DO ZRZUTKI


 

Projekt  „Bezpieczeństwo Światowe a współczesne kryzysy”
w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki
„Doskonała Nauka” 

Dofinansowany z budżetu państwa: Ministerstwo Edukacji i Nauki 
W ramach programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki/Doskonała Nauka”

Rodzaj projektu: Doskonała nauka - Wsparcie konferencji naukowych 

 

Numer Umowy: DNK/SP/561931/2022 
Kwota dofinansowania: 70 000,00 zł 
Całkowita wartość zadania: 78 500,00 zł 
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 2022-08-16 
Termin zakończenia realizacji projektu: 2023-01-16


Polecamy